Przygotowanie do dekantacji


 

Dekanter trzymany za korek (patrz zdjęcie) należy umieścić w szyjce odkorkowanej butelki

   
   
   
  w górę  Natlenianie
 


Przechyl butelkę i napełnij amforę dekantera będącego w pozycji pionowej poniżej butelki.

   
   
   
  w górę  Serwowanie
 


Obróć butelkę z dekanterem znajdującym się powyżej butelki i napełnij kieliszek porcją alkoholu.

   
   
   
  w górę  Przechowywanie

 

Dowolną, nie zdekantowaną ilość alkoholu znajdującej się w butelce zabezpiecz zatykając małym koreczkiem wylot z dekantera.

Centellino wyjmujemy z butelki trzymając za większy korek dekantera ( w żadnym przypadku nie wolno trzymać za elementy szklane)

Czyszczenie po użyciu
Płukać pod bieżącą wodą i suszyć. Nie myć w zmywarce


Dekanter Centellino ze względu na kształt funkcjonalność i opakowanie jest idealnym prezentem dla smakoszów wina.

   
   
   
  w górę

Strona główna | Historia | Centellino | Certyfikat | Kieliszki | Zestawy | Wydarzenia | Polecamy | Kontakt